Dansk Skuespillerforbund

På baggrund af It-analysen blev der i samarbejde med ledelsen udarbejdet en handlingsplan indeholdende genforhandlinger af kontrakter med leverandører. Maximize faciliterede endvidere styring af projektporteføljen mhp. at sikre succes på en række væsentlige projekter.

GRAMEX

Maximize Consult havde den overordnede ledelse af programmet, havde daglig kontakt med ledelse, medarbejdere og de enkelte eksterne projektledere fra leverandørsiden og sikrede kontinuerlig fokus på målopfyldelsen.

Danmarks Miljøportal

Offentlig IT-systemer hjælper mange borgere og derfor er det ekstra vigtigt at de fungerer med det samme og som de skal.  Læs hvordan Maximize hjalp Danmarks Miljøportal med at samle 6 systemer.

Modernisering af systemlandskab

Teknisk analyse leder til forbedret drift og sikkerhed i komplekst IT-systemlandskab. Læs om Maximizes arbejde med Life Cycle Management og systemforbedring hos en IT-afdeling for et stort ministerium.

Etablering af tværgående sagsbehandlingssystem

Når et projekt går på tværs af styrelser og nævn er det ekstra vigtigt at holde tungen lige i munden. Det gjorde Maximize da vi ledede etablering af et tværgående sagsbehandlingssystem.