Danmarks Miljøportal

Offentlig IT-systemer hjælper mange borgere og derfor er det vigtigt at de fungerer med det samme og som de skal.  Læs om hvordan Maximize hjalp Danmarks Miljøportal med at samle 6 systemer.

Faktaboks

"Projektet var på det tidspunkt da Maximize kom ind gået i rødt på grund af forsinkelser. Maximize konsulenten fik rettet op på projektet gennem et benhårdt arbejde med prioritering af behov og leverancestyring."

Integration og fornyelse

Danmarks Miljøportals ejere, stat, kommuner og regioner ønskede en ny IT-løsning til registrering af +40 forskellige typer af miljøundersøgelser i vandløb, søer og havmiljøet. Systemet skulle erstatte 6 gamle systemer fra amternes tid. Derudover skulle der også leveres en digital integration til de mange laboratorier, der leverer analyseresultater på kemiske analyser, samt en datawarehouse løsning til brugere, der anvender data. Desværre var projektet gået i rødt med store forsinkelser.

Projektorganisering

Maximizes konsulent greb opgaven an først ved at ledelsesmæssigt at bringe interessenterne sammen på styregruppeniveau og der skulle som projektets fundament etableres en aftalekultur på ledelsesniveau. Projektets deltagere, herunder onsite og offsite leverandører skulle organiseres omkring projektets metode, It-arkitektur, mål og planer. Ydermere, var det vigtigt at opnå fællesskab vedrørende projektets mål og en fælles forståelse af projektets ikke-mål.

Tilpasset udførelse

På grund af opgavens omfang og kompleksitet udviklede konsulenten fra Maximize Consult en metode, der passede til projektets leverancer, så kravene blev tydelige og testbare. Metoden tydeliggjorde, hvor projektet bevægede sig væk fra projektets mål og korrigerende dialog blev mulig - både på styregruppe niveau og i projektgruppen. Hermed fik vi skabt en fælles plan for projektet.

Ny offentlig tilgængelighed

Opgaven resulterede i en cloudløsning hvor det blev muliggjort for alle at downloade undersøgelsesresultater i en offentlig tilgængelig web-løsning kaldet ”Miljødata.dk”. På den måde inkluderer den nye dataløsning også interessenternes behov og alle borgere kan få glæde af det nye system.