Service Management

Rapportering

Få værdi ud af dine data

I en tid hvor næsten alt er digitaliseret, er omfanget af tilgængelige data næsten uoverskueligt. Der bruges masser af penge og kræfter på rapporter og dashboards – men bliver de også brugt efter hensigten?

Forståelse af data er ikke nok. Vi skal også investere tid til at beslutte, hvilke handlinger de indsigter, vi har opnået, kræver. Og så rent faktisk føre disse handlinger ud i livet.

Maximize Consult har erfaring med at tilføre værdi ud fra kundernes data og designe den nødvendige beslutningsproces som er en konsekvens af indsigterne.

Udvalgte ydelser og produkter:

  • Dataoprydning og strukturering
  • Design af rapporteringsmodel
  • Design af metrikker
  • Implementering af måleværktøjer og dashboards
Skal vi synliggøre værdien af jeres services?

Vi kan rådgive jer og hjælpe med at designe et kundeorienteret servicekatalog, der gør det lettere for jeres kunder at sige ja tak til jeres ydelser. Kontakt os og hør mere.