Service Management

Målrettede træningsforløb

"Focused, hard work is the key to success. Keep your eyes on the goal, and just keep taking the next step towards completing it."
- John Carmack

Det er ikke svært at designe en god proces, men at få den til at virke i praksis er ikke altid lige nemt. Det skyldes, at det kræver en grundlæggende forståelse for hvad processens formål er og hvordan man selv passer ind i den.

Hos Maximize Consult tror vi på en effektbaseret træningstilgang, hvor vi designer og planlægger tilpassede træningsforløb med korte arbejdsintervaller, hvor der trænes i udvalgte processer. Det gør, at man i langt højere grad opnår en forankring af processerne i virksomheden.

Træningen fokuserer på den adfærdsændring man ønsker at opnå. Vi træner de nye procestilgange og sikrer at ændringen, virksomheden ønsker, sker med afsæt i den enkelte medarbejders ansvar for processen.

Udvalgte ydelser og produkter:

  • Undervisning i proces og adfærd
  • Træning af Process Managers
  • Træning af Service Desk
  • Gennemførsel af process events (læring på en sjov måde)
  • Undervisning i ITIL 4
Har I udfordringer i Servicedesken?

Få hjælp til at finde de quick wins, der kan effektivisere jeres servicedesk og støtte jer i hverdagen. Hør mere om hvordan vi kan hjælpe jer.