Service Management

Service og process excellence

"Service Excellence er for virksomheder, der gerne vil sikre en høj kundetilfredshed og som følge heraf høj kundeloyalitet."

Har du styr på kvaliteten af alle dine services og processer?

Modellen illustrerer de elementer, der skal klarlægges og tages beslutninger om, når du gennemfører dine regelmæssige serviceeftersyn; også kaldet Service Reviews. Alle input samles i en Service Improvement Plan (SIP), der så danner baggrund for udarbejdelse af specifikke handlingsplaner til gennemførsel af løbende forbedringer (CSI).

Process Excellence går hånd-i-hånd med Operational Excellence. Kun ved at arbejde med begge dimensioner opnår man synlige forbedringer.

Udvalgte ydelser og produkter:

  • Serviceeftersyn af din organisation
  • Udarbejdelse af Service Improvement Plan samt hjælp til eksekvering af initiativer
  • Review af eksisterende processer og roller
  • Design og optimering af værdistrømme
  • Løbende forbedringer
Har I udfordringer i Servicedesken?

Få hjælp til at finde de quick wins, der kan effektivisere jeres servicedesk og støtte jer i hverdagen. Hør mere om hvordan vi kan hjælpe jer.