Project Management

Vi hjælper dig med at realisere værdi i dine projekter

Projekter er en investering, som ledelsen foretager i organisationen. Derfor er det vigtigt at sikre, at virksomheden får den værdi ud af projektaktiviteterne, som ledelsen forventer. Vi kan se, at det er besparelser at hente i flowet mellem kravafklaring og idriftsættelse.

Uanset om det er mindre projekter, over projekter i komplekse politiske miljøer, til store, internationale programmer med mange interessenter, har vi værktøjer og erfaring så vi kan identificere løsninger på dine udfordringer og udvikle organisationen til at få en højere succesrate, når du gennemfører programmer og projekter. Det gør vi ved at tilbyde såvel metodeudvikling og implementering samt uddannelse af projektledere og ledelse.

Vores ydelser og produkter

service-management-dots-3

LEAN I PROJEKTLEDELSEN

Optimering af dit projektflow

service-management-dots-3

PMO

Det virtuelle projektkontor

service-management-dots-3

PORTEFØLJESTYRING

Ledelse af din portefølje

service-management-dots-3

LEDELSE AF PROGRAMMER OG PROJEKTER

Ledelse på ekspertniveau

service-management-dots-3

REVIEW AF PROJEKTER OG PROGRAMMER

Servicetjek af dine projekter

service-management-dots-3

TRÆNING AF PROJEKTORGANISATIONEN

Effektiv projekttræning