Project Management

Review af projekter og programmer

"High-performing organizations successfully complete 89% of their projects, while low performers complete only 36%." - PMI.org

Får du forskellige meldinger fra projektledere og projektdeltagerne, eller antyder din kunde, at projektet ikke kører som det skal?

Det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned, når man ikke får entydige svar fra interessenterne. Omvendt kan det være en lige så stor risiko, at man kun får informationer fra projektledelsen.

En struktureret gennemgang af dit projekt eller program giver dig faktuel viden om projektets tilstand og indsigt i, om estimater og tidshorisont holder eller er i farezonen, så du kan nå at gøre noget ved det. Alle review leveres sammen med en handlingsplan, hvor de tiltag, som vi anbefaler, estimeres og deres virkning dokumenteres.

Via denne strukturerede gennemgang kan vi også identificere mønstre i projektledelsesmetoden, som kan effektiviseres, så du kan få en varig effekt i din organisation.

Maximize kan bidrage med:

  • Identifikation af projektets fokus på forretningsmål
  • Identifikation af issues i arbejdsflowet i projektet
  • Klarlægning af situation vedrørende kravafklaring
  • Klarlægning af situation vedrørende interessenter
  • Klarlægning af situation vedrørende test
  • Identifikation af forbedringstiltag på kort og mellemlangt sigt
  • Risikoafklaring
Få et sundhedstjek af jeres produkter / programmer

Få overblik over de indsatser der kan forbedre din projektforretning!