Project Management

Lean i projektledelsen

"Det er typisk de samme to-tre områder, som altid er problematiske i virksomhedens projektforløb."

Der er typisk to til tre områder, som dine projektledere udpeger som problematiske i et projektforløb. Det kan eksempelvis være mangel på godkendelser af såvel interne som eksterne krav, etablering af infrastruktur eller lignende. Oftest kan disse udfordringer afhjælpes ved en fokuseret indsats således, at projekternes gennemløbstid forkortes.

Gennem en bred vifte af veldokumenterede og prisbelønnede metoder sikrer vi den optimale identifikation af problemområderne og etablerer en løsningsmodel, der via en hurtig feedback justeres indtil alle er tilfredse med løsningen. Vi finder sammen med projektdeltagerne (og/eller kunderne) de områder i projektprocessen, hvor man opnår den bedste effekt og dermed opnår en optimal eksekvering af sine projekter.

Lean i projektledelsen kan give jeres virksomhed:

    • Projektramme, som er prioriteret, målrettet og inde for pristilbuddet.
    • Projektstyring, vælg den rigtige projektmetode og -planlægning.
    • Optimering af eksisterende proces, kortlæg den aktuelle situation og kontroller at de gevinster I forventede også har indfundet sig.

Maximize Consult har erfaring med kunder inden for såvel den offentlige som den private sektor. Vores kunder er alt fra små, mellemstore eller store virksomheder, som vi har hjulpet med at optimere deres processer på de projektområder, som samlet set giver mest værdi for virksomheden.

Få et sundhedstjek af din produktportefølje

Vi kan kigge på den med “Lean briller” og give input til, hvordan I på en mere effektiv måde kan sammensætte jeres portefølje i forhold til virksomhedens strategiske retning.

Bogen “Lean Projektledelse” er baseret på en konkret case og giver dig som læser inspiration til, hvordan du kan optimere din projektforretning.

Her er et uddrag af Søren Porskrogs anmeldelse af bogen:

 

“Damian Arguimbau har begået en lille god, højaktuel og let tilgængelig bog om lean projektledelse. Hensigten med bogen er ikke at give en altomfattende projektmetode, eller at beskrive alle dele af et projekt. Hensigten er at fokusere på nogle særlige problemstillinger, som it-leverandører møder i projektledelsessammenhænge – og det gør bogen vel.

Damian illustrerer med sin enkle tilgang til stoffet, at mange kan gøre det bedre, end de har for vane at gøre og det er dét, der er pointen.”