Dansk Skuespillerforbund

Optimering af it-driften

Maximize Consult har været med til at optimere og billiggøre driften hos  Dansk Skuespillerforbund

Faktaboks

Analyse af it-situationen

Maximize Consult gennemførte en IT-analyse, der dels viste den aktuelle IT-situation dels en lang række optimeringsmuligheder, inklusive et bud på den fremtidige IT organisation.

Handlingsplan

På baggrund af It-analysen blev der i samarbejde med ledelsen udarbejdet en handlingsplan indeholdende genforhandlinger af kontrakter med leverandører. Maximize faciliterede endvidere styring af projektporteføljen mhp. at sikre succes på en række væsentlige projekter.

Hvordan

På kort tid blev der gennemført en række større ændringer, inklusive flytning af netværk, servere, office-pakke, telefonsystem, samt etablering af samarbejde med nye it-leverandører, som tilbød en bedre pakke og samarbejdsmodel. Maximize har fungeret i en outsourcet it-chef funktion. Vi har faciliteret gennemgangen af it-kontrakterne i forhold til organisationens behov og bistået ledelsen med forhandlingerne med leverandørerne. De steder, hvor det var nødvendigt, har Maximize Consult styrket projektledelsen af de igangsatte it-projekter med projektledelseskræfter, styret af programlederen.

RESULTATET

Med de tiltag, der er implementeret på baggrund af It-analysen står Dansk Skuespiller-forbund nu på et It-fundament, der tilbyder bedre sammenhæng mellem organisationens behov og de services som It leverer. De nye løsninger sikre endvidere at driften fremover er optimeret både i forhold til kvalitet og økonomi.