Whitepapers

Det metamoderne ledelsesparadigme

Få overblik over udviklingen i fremtidens krav og ledelsesmetoder

Uddrag

"Vi bevæger os i disse år fra det postmoderne til det metamoderne ledelsesparadigme. Det lyder måske abstrakt, men det stiller helt nye og meget konkrete krav til dig som leder. Få indblik i model, der viser vej fra gamle til nye ledelsesmetoder og som skaber mening i det nye metamoderne paradigme."
Download pdf

Til Styregruppen

Sådan påvirker beslutningsteori og bias resultater af projekter

Overblik

"Vi mennesker overvurderer vores evne til at bearbejde information og agere økonomisk rationelt. Vi er langt mere irrationelle, end vi bilder os ind. Læs her om psykologien bag gode beslutningsprocesser, og hvad der skal til for, at styregruppen kan træffe gode beslutninger."
Download pdf

Otte veje til mere værdiskabende projekter

De otte parametre der former projekter

Overblik

"Flertallet af projekter bliver grebet for snævert an. Der er brug for en bredere tilgang, hvor projekter tager højde for den virkelighed, de skal skabe værdi for og i. Vi foreslår i dette Whitepaper en holistisk og værdifokuseret tilgang til projekter, som vil skabe et stærkt fundament."
Download pdf

Adfærdsledelse i projekter 1

Indsigt i menneskets psyke er altafgørende for succes i projekter og ledelse

artikel 1 ud af 3

Dette er en introduktion til hvorfor og hvordan indsigt i menneskets psyke er altafgørende for succes i projekter og ledelse.
Download pdf

Adfærdsledelse i projekter 2

Tricks til at håndtere ”rigtige mennesker” i projekter

Artikel 2 ud af 3

I anden del af artikelserien om adfærdsledelse fortæller Søren Skov personlige beretninger med tricks til at håndtere ”rigtige mennesker” og tage højde for bias i projekter.
Download pdf

Adfærdsledelse i projekter 3

Sådan designer du nudges, der skaber den ønskede adfærd

Artikel 3 ud af 3

I den sidste artikel om adfærdsledelse dykker vi ned i værktøjskassen til at designe nudges, der skaber den ønskede adfærd.
Download pdf

IT-revision kan skabe værdi

God it-revision er guld værd for din forretning

Indhold

Er jeres IT-revision et aktiv eller et passiv for forretningen? Test jer selv og læs mere om hvor stor en rolle god IT-revision spiller for jeres forretningsresultater og hvad I selv kan gøre for at forbedre den.
Download pdf

Paradigmeskift

Projektlederrollen forsvinder – Længe leve forretningsdesigneren

Uddrag

"Projektverdenen forandrer sig og projektlederens nye rolle er en mere lyttende, procesorienteret og holistisk lederrolle. Og den kan ikke læres på skolebænken; learning-by-doing eller ”mesterlære” er den eneste træning, der batter. Gevinsten er højere succesrate, mere tilfredse medarbejdere og mindre spild. Læs her hvorfor og hvordan."
Download pdf

Projektlederen som adfærdsleder

At designe ønsket adfærd

Uddrag

"Der er kommet nye vinkler på, hvordan man kan ændre adfærd i sine projekter, og at projektlederen skal blive meget bedre til helt konkret at fortælle organisationen, hvad den skal gøre trin-for-trin." Læs hvordan her.
Download pdf

Lean Project Management

Hvordan optimerer vi projektorganisationen?

Uddrag

"Vi tænker dette whitepaper som et indlæg i debatten om effektiv projektstyring og løbende optimering i af projektorganisationer. Vi erkender, at vi gaber over et stort emne og har prioriteret at komme hele vejen rundt frem for at gå i detaljen. Det er vores håb, at helhedsperspektivet på det vi kalder Lean Project Management kan inspirere og udfordre..."
Download pdf

Forretningsagilitet

Forretningsagilitet skaber langsigtet vækst

Indhold

Hyppige forandringer og høj grad af usikkerhed præger den moderne verden. Det kalder på forretninger, der kan reagere hurtigere og mere effektivt på forandringer. Læs her om hvordan forretningsagilitet kan skabe langsigtet vækst, og hvorfor I skal tage hul på at øve jer på den forretningsagile tilgang.
Download pdf

Det virtuelle projektkontor

PMO som en service

Uddrag

"Vi ser en øget popularitet i anvendelsen af PMO i dag og at PMO langsomt er ved at bevæge sig ind i en ny fase. Man vil gerne noget mere og begynde af måle projekt-effektiviteten af sin projektforretning." Læs mere om PMO som service her.
Download pdf

Sådan udvikler i et stærkt service-DNA i IT

Stærkt service DNA
En artikel med inspiration og bud på, hvordan man opbygger og vedligeholder et stærkt service-DNA i IT på tværs af alle services
Download pdf

Bevidst ledelse er nøglen til succesfulde projekter

Nøglen til succesfulde projekter

Indhold

HUMAN UNIVERZ og Maximize Consult har i et samarbejde udarbejdet artiklen: ”Bevidst ledelse er nøglen til succesfulde projekter” – der handler om hvordan du som projektleder bliver skrap til at forstå, hvad der er på spil mellem mennesker samt forstå og udføre sin egen lederrolle
Download pdf

Forandringsledelse handler om adfærd

At designe ønsket adfærd

Indhold

Vi afliver myter om adfærd og giver dig holdbare løsninger til din virksomhed som skaber værdi.
Download pdf

Bevidst ledelse er nøglen til moderne ledelse

Ledelse i vores metamoderne tidsalder handler om udvikling – af organisation, adfærd, processer, ledelsesstil og personer

Artikel om moderne ledelse

Vores verden forandrer sig. Det gør den til enhver tid, men der er særlig meget skred i forandringerne i disse år. Det har konsekvenser for den måde, vi skal udøve ledelse på i virksomheder og organisationer
Download pdf

Tre trin til et stærkere service-DNA

Høj kvalitet i service-IT behøver ikke at være så pokkers kompliceret, her er vores bud på 3 trin til et stærkere service-DNA
Der er fart på hverdagen i mange private og offentlige virksomheder i dag, og der sker mange fornyelser på næsten daglig basis
Download pdf

Hybrid projektledelse

Moderne projektledelse kræver et mix af metoder.
Der er en stigende erkendelse af, at det giver utilstrækkelige forretningsresultater at drive projekter efter kun én metode. I langt de fleste tilfælde vil det give bedre forretningsresultater at gøre brug af hybrid projektledelsesmetode, hvor man tager det bedste fra flere verdener og kombinerer metodetilgangen.
Download pdf

Forretningen skal indtage førersædet for it-udvikling

Moderne it-udvikling kræver samarbejde mellem forretning, topledelse og teknik
Der er en stigende erkendelse af, at it-projekter giver utilstrækkelige forretningsresultater. En af de gentagne årsager er, at projekterne bliver ’teknik’ og ’funktionalitet’ i stedet for at gå benhårdt efter at skabe forretningsværdi. Løsningen er, at forretningen skal drive it-projekterne – i tæt samarbejde med it-projektleder og -hold. Nøgleordet er ’tæt samarbejde’
Download pdf