Service Management

Strategi og governance

Sæt kursen og styr sikkert i mål

En god IT strategi handler om, hvordan IT organisationen bedst muligt understøtter forretningen. Det kræver omtanke og planlægning at sikre, at IT organisationen udmønter sin strategi og leverer aftalte services i overensstemmelse med forretningens / kundens opfattelse.

En servicestrategi har til formål at sikre den rigtige sammensætning af IT porteføljen, så forretningen får de bedste betingelser for succes. Porteføljen skal understøttes af en stabil og konkurrencedygtig drift, der kan frigøre ressourcer til investeringer i fremtiden.

Governance handler om at etablere den nødvendige styring og ledelse, så forandringsopgaven kommer i mål og løbende optimeres. Det sker ved:

  • Styring af de til rådighed værende midler og ressourcer med henblik på opnåelse af planlagte gevinstrealiseringer samt minimering af risici.
  • Ledelse gennem krav og opfølgning samt evnen – via organisatoriske strukturer – til, at organisationen kan beslutte ændringer og justeringer rettidigt.

Hos Maximize arbejder vi med at skabe sammenhæng mellem IT og forretning samt drift og udvikling. Det gør vi blandt andet ved at få omsat strategien til brugbare handlingsplaner, der sikrer en effektiv eksekvering og realisering af den nødvendige strategi.

Udvalgte ydelser og produkter:

  • Udarbejdelse af strategier
  • Udarbejdelse af handlingsplaner samt hjælp til eksekvering (projektledelse)
  • Review af eksisterende strategier
  • Design af Operating Model
  • Review og revision af eksisterende modeller
Skal vi skabe en indsigtsfuld rapporteringsløsning?

Vi designer en rapporteringsmodel med “True North” metrikker således, at I får den rette indsigt, der skaber værdi for jeres forretning.