Project Management

PMO

"Vi ser en øget popularitet i anvendelsen af PMO. PMO er ved at bevæge sig ind i en ny fase, hvor man vil noget mere. Man vil måle projekteffektiviteten og øge projektmodenheden i organisationen."

Ofte har et PMO kontor svært ved at få ordentligt fodfæste i organisationen. Ved at fokusere på de værdiskabende aktiviteter kan du få etableret det rette fundament for dit PMO – og skabe den PMO funktion i din organisation, som giver størst værdi og støtte mod projekterne.

PMO kontoret varetager typisk tre hovedroller:

  • Koordinator, som består af ressourcestyring samt koordinering mellem projekter og afdelinger.
  • Kontrolorgan, hvor opgaven er at sikre korrekt information fra projekterne til ledelsen.
  • Supporter, hvor opgaven er at yde services til projektlederne i forbindelse med konkrete opgaver, samt sikre en vedligeholdelse af deres kompetencer.

Maximize Consult har erfaring med alle tre roller og kan hjælpe virksomhedens PMO med at implementere tiltag på de områder, som samlet set giver mest værdi for virksomheden.

Få et sundhedstjek af din produktportefølje

Vi kan kigge på den med “Lean briller” og give input til, hvordan I på en mere effektiv måde kan sammensætte jeres portefølje i forhold til virksomhedens strategiske retning.