Gramex

Udskiftning af alle it-systemer

Maximize Consult har været med til at skifte hele motoren ud hos Gramex, som er en datadrevet organisation

Faktaboks

Oparbejdet it-gæld

Gramex havde behov for at gennemføre en omfattende IT-opgradering for at kunne honorere såvel nuværende som fremtidige forretningskrav. Opgaven var at udskifte såvel økonomi- som fagsystem, der årligt håndterer udbetaling af flere hundrede millioner kroner til mange tusind udøvende kunstnere, producenter og søsterorganisationer på basis af den løbende rapportering fra blandt andet de landsdækkende medier.

PROJEKTORGANISATIONEN

Maximize Consult havde den overordnede ledelse af programmet, havde daglig kontakt med ledelse, medarbejdere og de enkelte eksterne projektledere fra leverandørsiden og sikrede kontinuerlig fokus på målopfyldelsen.

Hvordan

Maximize Consult forestod den indledende analyse, identifikation af mulige eksterne og udenlandske leverandører, design af den overordnede fremtidige arkitektur og bistod med kontraktforhandlinger med leverandørerne. En kravanalyse dannede grundlag for arbejdet, og der blev etableret konstruktive og faste samarbejdsfora, hvor løbende justeringer kunne håndteres. Arbejdet blev fulgt tæt og der skete en løbende forankring af viden i Gramex organisation, så de nemt kunne tage over, da systemerne gik i luften.

RESULTATET

Alle nøglesystemer hos Gramex er udskiftet til tiden, og de etablerede samarbejdsfora er forankret i organisationen og skaber den ønskede fleksibilitet. Hertil kommer, at der nu er stor viden hos såvel ledelse og medarbejdere om alle processerne i virksomheden.