IT Compliance

Compliance og GDPR

EU's lovgivning for persondatabeskyttelse forbedrer vores beskyttelse af personlige oplysninger. Det er godt for os som befolkning, men gør det også svært at designe et system, der understøtter kompleks databehandling og dataopbevaring.

Indblik og compliance i forhold til GDPR kan for mange organisationer og virksomheder være abstrakt og udfordrende.

Vores tilgang til opgaven er praktisk funderet. Vi sidder selv med GDPR udfordringerne i dagligdagen, og vi har derfor en solid viden om hvordan GDPR-kravene kan oversættes til daglige handlinger, der er simple at implementere i organisationer og virksomheder.

Gennem flere år har vi hos kunder etableret driftsorganisationer omkring GDPR, så arbejdet med nye krav og ændringer i lovgivninger mv. bliver nemmere at håndtere. Det vil sige, at vores driftsmodel er velafprøvet både i forhold til compliance samt implementering i organisationer med forskellige karakteristika.

Vi designer GDPR forløb så compliance:

  • Operationaliseres – vi hjælper med at definere hvornår organisationen overholder GDPR reglerne
  • Konkretiseres – hvad betyder det at være compliant ift. GDPR-reglerne og hvorfor er det vigtigt
  • Forankres – adfærd ændres i organisationen hos både medarbejdere og ledere således, at der opbygges Governance for fremtidig compliance ift. GDPR

Maximize arbejder inde i maskinrummet og er praktisk involveret i hele opgaveforløbet. Det betyder, at vi undgår at befinde os på et teoretisk niveau, der ikke passer ind i den dagligdag og virkelighed, som organisationen befinder sig i.

Med vores skræddersyede tilgang sikres et effektivt forløb, der fokuserer på, at organisationen efterfølgende selvstændigt kan vedligeholde og håndtere opdateringer i GDPR-krav samt administrere de relevante audits.

Få styr på dine interne kontroller

Vi hjælper med at få overblik over alle processer og datastrømme så der er gennemsigtighed på tværs i organisationen