Porteføljestyring

Brug porteføljestyring som et redskab til at skabe overblik og prioriteringer

“The practice of project portfolio management is somewhat messier and less rational than the decision-process centered frameworks would suggest”

Porteføljeledelse må i høj grad må ses ud fra et organisatorisk perspektiv, idet porteføljeudvælgelsen er politisk.

Der er en klar tendens til, at virksomhedens ledelse (og mellemledelse) sætter for mange projekter i gang til, at det operationelle lag kan håndtere det. I en sådan situation vil det ikke forbedre leverancerne at kræve, at projektlederne i virksomheden anvender en bestemt projektmetode. De rammebetingelser, som projekter har i virksomheden, skal justeres for at tiltag på projektniveau har en virkning. Brugbare ændringer vil derfor involvere ledelsen via porteføljestyringen.

Governance og porteføljestyring handler primært om tre ting:

  • Prioritering: Hvem skal prioritere hvad hvorfor, hvornår og hvordan
  • Transparens: Tydeligt, hvem der beslutter hvad hvornår, hvordan finansieringen sker, og hvad projekterne går ud på
  • Overblik: At skabe et enkelt overblik over den samlede program- og projektportefølje og de enkelte projekters overordnede status

Vi har værktøjerne og kan hjælpe med dialogen så din virksomhed er rustet bedst muligt til at håndtere de tre områder.

Få bedre overblik

... så du kan træffe de rette beslutninger for din portefølje. Vil du vide mere om vores løsninger?

Artikler & downloads

Hent ny inspiration og viden – download vores whitepapers og artikler

Vi skriver bl.a. om strategi, ledelse og vækst i virksomheder og organisationer.