Project Management

Porteføljestyring

"Porteføljer afspejler de strategiske tiltag, man fra ledelsens side beslutter sig for skal sættes i værk for at udvikle den nuværende forretning."

En for projektteknisk tilgang til porteføljen kan forhindre den fleksibilitet, topledelsen ønsker. I stedet bør man arbejde hårdt for at implementere porteføljen ud fra en forretningsmæssig tilgang, der ser på den værdi, de enkelte projekter vil bibringe virksomheden. Det betyder, at man delvist er nødt til at se på projektkapaciteten som en politisk bestemt størrelse.

Porteføljeledelse må i høj grad ses ud fra et organisatorisk perspektiv, idet porteføljeudvælgelsen er politisk.

Der er en klar tendens til, at virksomhedens ledelse (og mellemledelse) sætter for mange projekter i gang til, at det operationelle lag kan håndtere det. I en sådan situation vil det ikke forbedre leverancerne at kræve, at projektlederne i virksomheden anvender en bestemt projektmetode. De rammebetingelser, som projekter har i virksomheden, skal justeres for at tiltag på projektniveau har en virkning. Brugbare ændringer vil derfor involvere ledelsen via porteføljestyringen.

Governance og porteføljestyring handler primært om tre ting:

  • Prioritering: Hvem skal prioritere hvad, hvorfor, hvornår og hvordan
  • Transparens: Tydeligt, hvem der beslutter hvad, hvornår og hvordan finansieringen sker, og hvad projekterne går ud på. 
  • Overblik: At skabe et enkelt overblik over den samlede program- og projektportefølje og de enkelte projekters overordnede status

Vi har værktøjerne og kan hjælpe med dialogen så jeres virksomhed er rustet bedst muligt til at håndtere de tre områder.

Få et bedre overblik

… så du kan træffe de rette beslutninger for din portefølje. Vil du vide mere om vores løsninger?