Project Management

træning af projektorganisationen

"Træning skal passe til virksomhedens projekttilgang og bør tilpasses, så man fokuserer på de områder, som giver størst værdi."

Træning i projektmetoder har typisk baseret sig på et større rammeværk, men kunsten ligger i at gøre træningen operationel og værdifuld for medarbejderen og virksomheden på samme tid.

Maximize Consult har årelang erfaring i at sammensætte det rette træningsforløb for projektorganisationen, så det giver størst værdi. Det gør vi i tæt dialog med virksomheden og de mennesker, der skal udvikles.

Vi ser en stor fordel i at træningen skal være mere hands-on, så viden implementeres øjeblikkeligt i de konkrete projekter, som projektlederen eller styregruppen arbejder med.

Læs nedenfor eksempler på fire konkrete træningsområder, vi har beskrevet:

  • Produktbaseret nedbrydning
  • Avanceret præsentationsteknik
  • Drejebogen for den gode workshop
  • Projektlederen som adfærdsleder
Få sammensat et skræddersyet forløb

Vi har god erfaring med, hvordan læring bedst opnås og kan sammensætte løsningen på mange måder og gør brug af en række anerkendte og velafprøvede metoder i markedet.