Service Management

Giver dine it-ydelser merværdi til dine kunder?

Der stilles i dag store krav til måden, man leverer sin it-driftsforretning på. Man skal operere under skrappe markedsvilkår og rammer.

Men i bund og grund handler det om, hvordan man bedst servicerer sin forretning med it-ydelser. Og hvordan den service, man tilbyder, evner at levere merværdi til forretningen. Med den nuværende udvikling på driftsområdet er det nødvendigt i endnu højere grad at være kundeorienteret i sin tilgang og i forhold til processer, struktur og ledelse.

Der sker mange forvandlinger derude og ofte går man fra en teknisk driftsorganisation til at være en mere kundeorienteret driftsorganisation.

Nøglen er Business Service Management – eller på godt dansk: Hvordan man servicerer sin forretning optimalt.

Vores ydelser og produkter

service-management-dots-3

 STRATEGI OG GOVERNANCE

Sæt kursen og styr sikkert i mål

service-management-dots-3

CUSTOMER JOURNEY MAPPING

Forstå dine kunder

service-management-dots-3

SERVICE DESIGN 

Kvalitetsløft ind i fremtiden

service-management-dots-3

SERVICEKATALOG OG -PORTAL

En kundevenlig adgang til dine ydelser

service-management-dots-3

SERVICE OG PROCESS EXELLENCE

Kvalitet af dine services

service-management-dots-3

DRIFTSOPTIMERING

Stabil og fremtidssikret drift

service-management-dots-3

IT-SIKKERHED

Effektiv kontrol og compliance

service-management-dots-3

RAPPORTERING

Få værdi ud af dine data

service-management-dots-3

MÅLRETTEDE TRÆNINGSFORLØB

Styrk jeres kompetencer