Modernisering af systemlandskab

Teknisk analyse leder til forbedret drift og sikkerhed i komplekst IT-systemlandskab. Læs om Maximizes arbejde med Life Cycle Management og systemforbedring hos en IT-afdeling for et stort ministerium.

Faktaboks

Opdatering

Kunden har et komplekst systemlandskab med et højt prioriteret samfundskritisk system og integrationer til såvel interne som eksterne parter. Disse systemer tilgås af et stort antal brugere og har en væsentlig betydning for den enkelte bruger. En del af disse systemer anvendte ældre versioner af basissoftware (Windows Server, MS SQL Server, MS Exchange, m.v.), hvilket kan give problemstillinger såvel sikkerhedsmæssigt som driftsmæssigt. Kunden havde derfor behov for, at hovedparten af disse systemer blev opgraderet til nyeste versioner af basissoftware med henblik på forbedret sikkerhed og drift.

idriftsættelse af opgraderinger

Maximize stod for projektledelsen af opgaven: Analysere, forberede og sørge for gennemførelse af de nødvendige systemforbedringer med tilhørende idriftsættelse. Denne analyse involverede et stort antal såvel interne som eksterne parter, så integrationerne blev håndteret korrekt. Samtidig blev der implementeret en ny proces for Life Cycle Management (LCM), således at det blev muligt at idriftsætte opgraderinger og justeringer hurtigere og med mindre nedetid.

Analyse, forbedring, gennemførelse

Maximize sikrede gennemførelsen af en teknisk analyse af infrastruktur og systemintegrationer i et tæt samarbejde mellem projekt, drift, forvaltning, leverandører og forretning (herunder forskellige styrelser og ministerier). Sideløbende hermed designede og implementerede projektet en ny LCM proces. Hovedparten af systemerne blev idriftsat på nye miljøer, hvilket ligeledes krævede optimerede idriftsættelsesprocesser.

Opgradering

Godt 20 selvstændige idriftsættelser gennemført succesfuldt, blandt andet takket være en grundig analyse og kortlægning af de respektive integrationer, en succesfuld etablering af ”Life Cycle Management”, der samlet set har forbedret sikkerheden og driftsstabiliteten.