Opgradering af IAM-løsning

Sikkerhed i den finansielle sektor er hjørnestenen for et tillidsfuldt samarbejde. Vi blev bedt om at hjælpe en kunde med at opgradere deres IAM løsning, så de fortsat kunne være med forrest i feltet.

Faktaboks

Identity Access Management

En kunde skal implementere et nyt it-system til understøttelse af virksomhedens Identity Access management (IAM) samt kortlægge og optimere de berørte forretningsprocesser.

Sikringskoncept

Maximize Consult blev bedt, i samarbejde med kundens IT- og forretningsfunktioner, om at lave det nødvendige analysearbejde, der dækkede det fremtidige sikringskoncept, GAP-analyse af eksisterende IAM vs ønsket IAM, samt den tekniske opsætning. Efterfølgende skulle vi styre programmet med selve implementeringen af den valgte løsning.

Værn

På baggrund af analysen udarbejdede vi en transitionsplan for overgang til ny IAM-struktur, herunder detailplanlægning af de nødvendige programspor og udarbejdelse af en rapporteringsmodel for løbende opfølgning af fremdriften. Al nødvendig dokumentation i form af design, politikker samt forretningsgange blev udfærdiget til understøttelse af den fremtidige drift.

Kontrolleret adgang

Kunden fik en tidssvarende og sikker IAM løsning, hvor den påkrævede organisatoriske funktionsadskillelse og øvrige relevante lag-delt og gruppebaserede adgangsforhold var afstemt med de lovmæssige krav for branchen.