SKI 02.14

SKI leverandør

Så er Maximize Consult optaget i SKI’s dynamiske indkøbssystem, 02.14 It-konsulenter.
Vi glæder os til at levere endnu flere erfarne eksperter, der også er dygtige praktikere!

Flere nyheder

Hybrid projektledelse

Maximize gennemførte henover efteråret 2023 en spørgeundersøgelse hos en lang række virksomheder ift. erfaringer og udfordringer med planlægning og eksekvering af projekter og brug af

Læs mere »