Servicekatalog og -portal

En kundevenlig adgang til dine ydelser

Et servicekatalog synliggør de services, en IT organisation leverer til deres forretning og kunder. Servicekataloget er et redskab, der dokumenter og sikrer forståelse for servicemål, omkostninger og metrikker, hvilket er forudsætningen for en fortsat god kundetilfredshed.

Vi hjælper med at designe og sammensætte et kundevendt servicekatalog samt en portal, der afspejler kundernes adfærd omkring ”self-service”.

Udvalgte ydelser og produkter:

  • Design af servicekataloget
  • Proces og styring af services
  • Review af eksisterende services
  • Model for omkostningsberegning
  • Design af Bestillingsprocessen
  • Design af Service Portal

Få hjælp til jeres servicestrategi

Få hjælp målstyring, processer, kontroller og forholdet mellem governance og management. Lad os hjælpe jer.

Artikler & downloads

Hent ny inspiration og viden – download vores whitepapers og artikler

Vi skriver bl.a. om strategi, ledelse og vækst i virksomheder og organisationer.