Review af brugen af ITSM system

Standarder er godt men kræver tilpasning og forankring for at virke optimalt. En stor dansk forsyningsvirksomhed inviterede os indenfor mhp. at kigge processerne efter i sømmene.

Faktaboks

Plads til forbedring

En større dansk kunde har implementeret et nyt Service Management værktøj med standard processer, men har et år senere ikke fået indfriet forventningerne om effektivitetsforøgelse.

Proceseftersyn

Maximize Consult blev bedt om at gennemføre et proceseftersyn med fokus på at identificere forhindringer – og mulige forbedringsinitiativer - for øget effektivisering indenfor områderne End2End processer, Governance og politikker, værktøjsunderstøttelse samt virksomhedskulturen.

Den fælles forståelse

For hvert fokusområde gennemførte vi en række interviews med både ledere og medarbejdere og fik på den måde kortlagt en række punkter, hvor der med små justeringer kunne skabes hurtige og mærkbare effektiviseringer. De eksisterende processer blev gennemgået og tilrettet den ønskede og optimale arbejdsgang, og der blev skabt en fælles forståelse af formål og mulig understøttelse af kerneopgaverne.

Anbefaling

Proceseftersynet munder ud i en anbefaling med et forbedringskatalog indeholdende en prioriteret liste over mulige aktiviteter med tilknyttede handleplaner. Det gjorde, at kunden umiddelbart kunne iværksætte en række initiativer med egne ressourcer, hvilket ikke blot betød øget effektivisering men også gav en meget positiv medarbejdertilfredshed.