Foranalyse til optimering af servicedesk

God brugerservice kræver den rette organisering og effektive processer. En stor offentlig styrelse havde brug for en dybere indsigt i deres forbedringsmuligheder og en konkret plan for at implementere de nødvendige tilpasninger.

Faktaboks

Konsolidering og effektivisering

En stor offentlig kunde er i gang med en større transformation af deres IT organisation, hvor alle områder skal analyseres, optimeres og flyttes over i en ny struktur.

Foranalyse

Vores management konsulent havde til opgave at belyse de eksisterende udfordringer og optimeringspotentialet i den eksisterende Servicedesk, herunder at stille forslag til det fremtidige design, inkl. governance, politikker, organisering, roller, kompetencer og processer. Dertil skulle der udarbejdes en særskilt anbefaling ift. fordele og ulemper ved samtidig skift af Service Management værktøj.

Operating Model

For at kunden kunne binde de mange forbedringsinitiativer sammen designede vi en Target Operating Model, der synliggjorde samspillet mellem den nye virtuelle organisation og de optimerede processer. Modellen var afstemt med den overordnede strategi og betød at flere af de tætknyttede projekter bedre kunne målrette deres aktiviteter mod et fælles målbillede.

Eksekverbar implementeringsplan

Resultatet af analysearbejdet var en detaljeret implementeringsplan, som efterfølgende blev anvendt af kundens egne projektledere til at styre forandringsarbejdet efter.