Design af ny organisationsmodel til fortsat sikring af effektiv IT-drift

I takt med fremgang var en tværnational televirksomhed blevet mindre uniforme i drift og servicemanagement og ønskede derfor en ny tilgang til deres organisation. Læs mere om hvordan Maximize leverede et nyt roadmap til kunden.

Faktaboks

Design af ny organisationsmodel

Der har over de sidste år været fremragende udvikling for vores nordiske telekunde. For at den udvikling kunne forsætte stod kunden i en situation hvor deres forhenværende organisationsmodel skulle til revision. Over de seneste par år var operationen i de forskellige nordiske lande blevet differentieret. Det var derfor et ønske at den nye organisationsmodel skulle samle landene og skabe et fælles operationscenter for it-driften og arbejde i en fælles retning mod betjeningen af it services. Denne opgave skulle tappe ind i deres eksisterende forandringsprogram i driften, som havde brug for et ekstra løft.

Analyse og Forandring

Maximize skulle hjælpe kunden med først at lave organisationsanalyser og derefter implementere og overdrage den nye organisationsmodelplan. Chefkonsulenterne lagde vægt på forandringsparatheden hos kunden og det faglige arbejde i at transformere tre organisatoriske enheder, herunder at sikre sammenhæng mellem opgaver, kompetencer og standardiserede processer. Opgaven blev delt ind i 3 delanalyser og med større indsats på sikre en solid implementering, og det at arbejde med ledelsen i en transition.

Eksekvering

Efter et par måneder med analysearbejdet blev kunden og Maximize enige om en trinvis implementering for at sikre hurtigere resultater og det at kunne justere undervejs i implementeringsprocessen. Maximize sørgede for at en erfaren senior projektleder kunne fokusere på den trinvise implementering og effekten af det store forandringsprogram. Et vigtigt element i forandringen var at skabe bindingsleddet til 1st og 2nd line samt til IT-udviklingsafdelingen og styre forandringen i dette arbejde.

Resultat og Overdragelse

Kunden fik leveret et roadmap med en plan til den nye organisationsstruktur og hjælp til eksekvering af overdragelsesplanen. Driften og service hos telekunden gik fra at være lande-domain fokuseret til et tværnationalt samarbejde. Kunden fik lavet en ny virtuel organisering og, ydermere, en større forståelse af forandringsledelse.