Maximize Consult er et netværk af ekspertkonsulenter.

Konsulenterne har hver især deres faglige dybde indenfor de områder, som de hjælper kunderne med. Vi brænder for at kombinere vores faglige viden og praktiske erfaringer til at skabe løsninger, som sikrer en solid leverance og oplevelse for vores kunder

Ekspertise

PROJECT MANAGEMENT

Projekter er en investering, man foretager i organisationen. Det er vigtigt, at få den værdi ud af projektaktiviteterne, som man forventer.

SERVICE MANAGEMENT

At kunne servicere forretningen igennem sine driftsaktiviteter kræver en del. Et nyt perspektiv er den kundevendte driftsorganisation.

IT COMPLIANCE

Compliance indenfor IT-sikkerhed og især GDPR er kommet for at blive.
Som virksomhed bliver man nødt til at være på forkant med lovgivningen og de tilknyttede kontroller.

SKI leverandør

Nyheder & Artikler

SKI 02.14

Så er Maximize Consult optaget i SKI’s dynamiske indkøbssystem, 02.14 It-konsulenter.Vi glæder os til at levere endnu flere erfarne eksperter, der også er dygtige praktikere!

Læs mere »

Kontakt os