Review af projekter og programmer

Vi kan være med til at vurdere programmer og projekter og foretage et sundhedstjek af, hvordan dit landskab af projekter styres i organisationen. Vi kan give input til, hvor du med fordel kan fokusere for at øge produktiviteten af dine projekter og samtidigt højne modenheden i din projektorganisation.

Vi peger på konkrete indsatsområder og stiller forslag til, hvordan effekten og værdien i programmerne og projekterne kan øges. Vi kan yde støtte ved implementering af aktiviteterne og være med til at skabe et godt fundament for forbedringerne i din organisation.

Vi udarbejder reviews på baggrund af best practice metoder samt egne erfaringer fra mange vellykkede projekter.

Brug for sundhedstjek af projekter?

Få overblik over de indsatser der kan forbedre din projektforretning!