Artikel om Adfærdsledelse og Bias

I Dansk projektledelses tidsskrift #3/2019 har Maximize Consult bidraget med en artikel til temaet om Adfærdsdesign. “Aktiv brug af biases til design af adfærd i projekter” Du kan [...]