Systemforvaltningschef med personaleansvar

En af vore kunder har bedt om assistance til deres rekruttering af en Systemforvaltningschef. Ministeriet søger til deres departement og herunder Koncern IT en stærk profil til at lede det fortsatte arbejde med at professionalisere ministeriets systemforvaltning.

Om stillingen
Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i ministeriet. Disse systemer udgør det digitale fundament for sagsbehandling. Koncern It skal i samarbejde med forretningen sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres.

Der søges en inspirerende og faglig dygtig leder, der kan sætte retning og være personaleleder for ca. 15-20 dygtige medarbejdere. Nedenstående opgaver er i enheden:

• systemvedligeholdelse af ministeriets systemportefølje
• ressource- og opgavestyring af enhedens opgaveportefølje
• sikre at alle systemer forvaltes ensartet og bl.a. følger fælles processer og informationssikkerhedspolitik
• sikre sammenhæng i opgaveløsningen til de øvrige enheder i Koncern It
• samarbejde med forretningen

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med resten af Koncern It, som udover Systemforvaltningsenheden består af fire enheder: Strategi og styring, Drift og support, Program- og projekter samt en Udviklingsenhed.

Med stillingen får du:
• et lederjob, hvor du i høj grad er med til at opbygge og definere rammerne
• et job, hvor du kan gøre en forskel for dygtige medarbejdere
• gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• et udfordrende arbejde i en dynamisk organisation

Du bliver en del af ledelsesgruppen i Koncern It, hvor der både gives indflydelse og sparring, og du refererer til Koncern It chefen.

Om dig
Driftssikker håndtering af opgaven med systemforvaltning er af afgørende betydning for håndteringen af dette ministeries systemportefølje, og det er derfor vigtigt, at du har god erfaring med flere af disciplinerne inden for systemforvaltning.

Der lægges vægt på, at du:
• er en dygtig personaleleder, der har fokus på medarbejdernes trivsel, opgavevaretagelse og kompetenceudvikling
• har interesse for og kendskab til systemforvaltning og drift af statslige it-løsninger
• er en stærk forhandler med dokumenteret erfaring med kontrakt- og leverandørstyring
• er velbevandret i at følge- og leve op til – fastlagte processer og procedurer
• er i stand til at tænke og eksekvere på tværs, og sikre at alle interessenter håndteres
• har indgående kendskab til ITIL, ISO270001 og GDPR

Din nye hverdag
Koncern It er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af systemporteføljen og samarbejder med forretningen om at sikre en udvikling af fagsystemerne i henhold til myndighedernes krav.

Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør. Statens It har ansvaret for basisinfrastruktur, dvs. levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører.

I kontoret er der ca. 65 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og omgangstonen er uformel. Vidensdeling og sparring værdsættes, og der er plads til grin i en travl hverdag. De ønsker at give deres medarbejdere gode udviklingsmuligheder og udviser stor fleksibilitet, så der er balance mellem faglige ambitioner og privatliv. Koncern It er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv.

Du ansættes efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

 

Er det jobbet for dig?

Send dit CV eller kontakt Trine Ibsen,  på trine@maximizeconsult.dk, hvis du har interesse for ovenstående.

Seneste indlæg
traening-af-projektorganisationen