Modenhedsmodel

Skab værdi for din organisation og kunderne

En måling af procesmodenhed gennemføres ofte som en del af virksomhedens udviklingsaktiviteter og forbedringsarbejde.

For at kunne understøtte de strategiske mål i virksomheden, er det vigtigt at kende tilstanden af de processer, der findes i virksomheden, samt at identificere processernes styrker og svagheder.

Vi kan foretage en modenhedsmåling eller review af din service management organisation, og være med til at se på hvilke processer som du med fordel kan optimere set i forhold til, hvad der giver værdi for din organisation og kunderne.

En af tilgangene kan være ”Tipa – effektbaseret modenhedsmåling til styrkelse af dine kundevendte værdier”.

“TIPA-modenhedsvurdering er en stærk og troværdig måling af processernes modenhed (inklusive resultat, styring af ressourcer og produkter, standardisering, udbredelse, måling og forbedring).”

Effektbaseret Service Management

Vi hjælper til at identificere virksomhedens styrker og svagheder, og finder de processer der kan optimeres og skabe mere værdi.

Artikler & downloads

Hent ny inspiration og viden – download vores whitepapers og artikler

Vi skriver bl.a. om strategi, ledelse og vækst i virksomheder og organisationer.