Seminar 19. april – Projektlederen som adfærdsleder

I samarbejde med Dansk Projektledelse afholder vi 3 seminarer om ”Projektlederen som adfærdsleder”, de 2 af seminarerne er allerede udsolgte og et 3. seminar, kan du se via dette link.

Seneste indlæg
maximize consult-kontorfast track træning