Modenhedsmodel

En måling af procesmodenhed gennemføres ofte som en del af virksomhedens udviklingsaktiviteter og forbedringsarbejde. For at kunne understøtte de strategiske mål i virksomheden, er det vigtigt at kende tilstanden af de processer, der findes i virksomheden, samt at identificere processernes styrker og svagheder.

Vi kan foretage en modenhedsmåling eller review af din service management organisation, og være med til at identificere niveaet af dine processers modenhed og hvilke processer som du med fordel kan optimere set i forhold til hvad der giver værdi for din organisation og kunderne. Du får et katalog over forbedringsaktiviteterne, hvad der giver værdi for din forretning at fokusere på og hvordan virksomhedens strategiske mål understøttes bedst muligt.

Læs mere om vores modenhedsmåling i vores whitepaper ”Tipa – effektbaseret modenhedsmåling til styrkelse af dine kundevendte værdier”

 

Download Whitepaper

Effektbaseret Service Management

...en styrkelse af de kundtevendte værdier