CoBIT for Ledelsen

En CoBIT workshop for ledelsen giver indsigt i, hvad man skal have styr på omkring Service Excellence i sin it- og driftsorganisation. Workshoppen bidrager til at pege på initiativer, der sikrer forbedringer indenfor kundefokuseret levering af it-drift, og som samtidig fokuserer på omkostningssiden. Det giver ledergruppen et fælles afsæt for ITIL-sproget samt input til, hvordan man som leder skal agere og lede (forandringsledelse) de procesforbedringsinitiativer, som man ønsker at gennemføre.

Eksempel på indhold i workshop:

  • Forstå Service Management som practice
  • Kend de generiske koncepter og definitioner
  • Kend udvalgte processer
  • Forstå udvalgte funktioner og roller
  • Identificering af indsatsområder i procesforbedring
  • Etablering af fælles plan for forbedringer