Service Management

Der stilles i dag store krav til måden, man leverer sin it-driftsforretning på. Man skal operere under skrappe markedsvilkår og rammer.

Men i bund og grund handler det om, hvordan man bedst servicerer sin forretning med it-ydelser. Og hvordan den service, man tilbyder, evner at levere merværdi til forretningen. Med den nuværende udvikling på driftsområdet er det nødvendigt i endnu højere grad at være kundeorienteret i sin tilgang og i forhold til processer, struktur og ledelse.

Derfor ønsker mange at gennemgå en transition fra at være en teknisk driftsorganisation til at være en mere kundeorienteret driftsorganisation.

For at sikre transitionen bedst muligt er det oplagt at benytte "Effektbaseret Service Management". Metoden fokuserer både på Best Practice implementeringsmodeller og på ledelsesmæssige elementer, der styrker virksomhedens konkurrenceevne og markedsposition.

I Effektbaseret Service Management fokuseres på, hvordan den ønskede effekt opnås gennem strategiske valg i ledergruppen og de taktiske og operationelle aktiviteter, der efterfølgende udføres i hverdagen.

I processen kigger vi både på kundernes modenhed både på det operationelle niveau og det taktiske samt hjælper med at få skabt et startpunkt og en sammenhæng mellem kunden og it-driften, som koblet til den strategi og retning, man har valgt for sin it-drift.

Læs Whitepaper

pdf-effektbaseret-service-management pdf-modehedsmalVirktilpasset