Succes med agilt SAP

Ofte bliver SAP-projekter forsinket. Mange faktorer spiller ind såsom uvished om leverancerne, manglende overblik og forståelse for, hvad forretningen beder om, og ofte er det leverandøren, der styrer kunden i processen. Det er en uheldig situation, som koster både tid og penge. For at ændre denne uheldige situation bør man indføre den dialogbaserede Agile SAP udvikling, som gier mærkbart bedre resultater. For at lykkes kræver det dog en lidt anden ledelsesstil og arbejdsform. Til gengæld er der mulighed for at opnå store besparelser.

 

Metoden alene gør det ikke

Der skal ikke kun være fokus på den agile metode. Erfaringen fra projekter viser, at der skal være fokus og støtte fra ledelseslaget, en motiveret og klar projektkultur og et godt samarbejde mellem leverandør og kunde. Erfaringerne fra projekter viser, at der med det rette mix af disse elementer kan opnås følgende:

  • Kortere projekter i programmet
  • Færre mandetimer
  • Øget transparens i leverancerne tidligt i projektforløbet
  • Mindre spildtid
  • Projektledelsen skifter administrationstid ud med ledelsestid
  • Tilpasningsevnen forbedres og dermed øget forretningsværdi

Download Produktblad

pdf-erp-projekt