Porteføljestyring

Vi kan være med til at undersøge din struktur og rammerne for, hvordan du har etableret og vedligeholder din portefølje af projekter. Vi analyser og hjælper dig til at foretage de ændringer i dit set-up, som gør, at du som leder får et endnu bedre overblik over projekterne i din organisation og dermed kan træffe bedre beslutninger på baggrund af et mere retvisende billede af projektsituationen. Vi kan være med til at udarbejde et solidt grundlag og skabe et endnu bedre overblik over, hvordan projekterne er koblet til strategien, samt udarbejde statusoverblik og ressourceoverblik.

Vi kan udarbejde business cases, som ligger til grund for valg af værktøjer, vi kan bistå dialogen med leverandørerne, samt efterfølgende være med til at sikre implementeringen af værktøjet.

Eksempler på opgaver:

  • Etablering af governance struktur
  • Opbygning af overblik, fx via et dashboard
  • Få styring på ressourcerne
  • Skabe portefølje overblik
  • Prioriteringsark og model for vurdering af din organisations portefølje